• Beleid indeling jeugdelftallen

  De jeugdcommissie hanteert de volgende regels bij het indelen van de jeugdteams:

  • Elk jeugdlid heeft het recht om wekelijks te spelen in één van de jeugdteams;
  • De jeugdcommissie behandelt alle jeugdleden gelijk;
  • De jeugdcommissie bekijkt minimaal op twee momenten per jaar (start seizoen en in de winterstop) de teamindeling en past deze zo nodig aan. Jeugdleden die zich tijdens het lopende seizoen aanmelden, zijn uiteraard van harte welkom. Het kan echter voorkomen dat zij niet direct deel kunnen nemen aan de wedstrijden. In dat geval geldt een aangepaste contributie;
  • De jeugdcommissie streeft er naar om zo veel mogelijk jeugdleden via alle leeftijdscategorieën door te laten stromen naar de senioren;
  • De jeugdcommissie moet zich houden aan het reglement van de KNVB. Om aan bovenstaande beleidspunten invulling te geven worden bij de teamindelingen de volgende stelregels gehanteerd;
  • De teamindeling gebeurt op volgorde van geboortedatum, met in acht name van de leeftijdscategorieën zoals vastgesteld door de KNVB. Dit houdt in dat niet wordt gekeken naar de voetbalkwaliteiten van een individuele speler;
  • De volgende uitzonderingen kunnen zich voordoen (waarbij wordt afgeweken van de indeling op geboortedatum):
  1. Meisjes die uitkomen in dezelfde leeftijdscategorie zullen, indien gewenst, in hetzelfde team uitkomen.
  2. Om voldoende leiders/trainers te hebben per team, kan een individueel jeugdlid in een ander team worden ingedeeld, gekoppeld aan een ouder die trainer of leider is van dat team.
  3. Streven is om in elk team, met name bij de junioren, een vaste keeper te hebben.
  • Bij de teamindeling streeft de jeugdcommissie ernaar om de volgende aantallen per team te hanteren:
  1. Elftallen (vanaf JO13) minimaal 14 spelers (3 reservespelers);
  2. Achttallen (JO11/JO12) minimaal 9 spelers (1 reservespeler);
  3. Zestallen (JO8/JO9/JO10) minimaal 7 spelers (1 reservespeler).

  De KNVB hanteert de volgende dispensatieregels:

  • Bij elftallen maximaal 3 spelers van maximaal 1 jaar ouder dan de betreffende leeftijdscategorie;
  • Bij achttallen maximaal 2 spelers van maximaal 1 jaar ouder dan de betreffende leeftijdscategorie;
  • Bij zestallen maximaal 1 speler van maximaal 1 jaar ouder dan de betreffende leeftijdscategorie (met uitzondering van meisjes in JO10; er mogen meerdere meisjes van 1 jaar ouder meedoen in JO10);
  • Dispensatie wordt niet meer persoonlijk toegekend. Per wedstrijd mogen maximaal het toegestane aantal dispensatiespelers meedoen;
  • Het is wel toegestaan om onbeperkt spelers te laten uitkomen in een hogere leeftijdscategorie.