• Contributie

  Lidmaatschap v.v. ONI

  Een spelend lid van v.v. ONI zal worden ingedeeld in één van de (jeugd)teams van v.v. ONI en is gerechtigd om vriendschappelijke-, beker- en competitiewedstrijden te spelen. De beker- en competitiewedstrijden worden georganiseerd door de KNVB. 

  V.V. O.N.I. stelt elk spelend lid een wedstrijdtenue ter beschikking.

  Het spelen met voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht. Die zal een lid zelf moeten aanschaffen.  Ook trainingskleding wordt niet ter beschikking gesteld en zal zelf moeten worden aangeschaft.

  Elk lid van v.v. ONI zal ook bij de KNVB worden aangemeld. Bij de KNVB is er voor elk lid een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor activiteiten van v.v. ONI. De polisvoorwaarden en dekking is op te vragen via de KNVB-website. 

  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volgende seizoen, tenzij het lidmaatschap vóór 15 juni schriftelijk is opgezegd.

  Contributie

  Elk spelend lid gaat een betalingsverplichting aan voor wat betreft de contributie.

  Als (een deel van) het contributiegeld voor de eerste competitiewedstrijd niet is betaald, is dit lid niet speelgerechtigd. Als een speler na 15 juni het lidmaatschap opzegt, zal het contributiegeld niet worden gerestitueerd.

  Het contributiegeld wordt in principe per volledig seizoen (van augustus tot en met juni) gefactureerd en wordt vóór het begin van het seizoen gefactureerd.

  De contributie mag ook in termijnen worden betaald volgens onderstaand schema:

  Per kwartaal:  vóór 1/8, 1/11, 1/2, 1/5

  Per maand:     vóór 1/8 , 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7

  De contributietarieven voor het seizoen 2020/2021 zijn: 

  • JO- 07:                      € 87,00 per jaar        € 21,75 per kwartaal         € 7,25 per maand
  • JO- 09:                    € 133,00 per jaar        € 33,25 per kwartaal       € 11,08 per maand
  • JO- 11:                    € 139,00 per jaar        € 34,75 per kwartaal       € 11,58 per maand
  • JO- 13:                    € 139,00 per jaar        € 34,75 per kwartaal       € 11,58 per maand
  • JO- 15:                    € 157,00 per jaar        € 39,25 per kwartaal       € 13,08 per maand
  • JO- 17:                    € 157,00 per jaar        € 39,25 per kwartaal       € 13,08 per maand
  • JO- 19:                    € 186,00 per jaar        € 46,50 per kwartaal       € 15,50 per maand
  • Senioren 18+:         € 240,00 per jaar        € 60,00 per kwartaal       € 20,00 per maand
  • Veteranen 35+:      € 155,00 per jaar        € 38,75 per kwartaal       € 12,92 per maand
  • Rustend lid:              € 62,00 per jaar        € 15,50 per kwartaal         € 5,17 per maand

  De contributietarieven kunnen in het kader van een besluit van de Algemene Leden Vergadering jaarlijks structureel met maximaal 5% worden verhoogd.

  Indien u van bovenstaande betalingsregeling gebruik wilt maken dan dit graag zo snel mogelijk per email doorgeven aan de penningmeester, nils.verkooijen@vvoni.nl. 

  Korting op contributie

  In de volgende gevallen kan een spelend lid aanspraak maken op een korting op de contributie: 

  • Als een spelend lid trainer is van een jeugdteam kan een korting op de contributie worden toegekend van € 75 per persoon per seizoen.
   Restrictie: in geval er meer dan twee spelende leden een jeugdteam trainen, wordt per jeugdteam een maximum korting van € 150 per seizoen gegeven, dat naar eigen inzicht over de trainers die zelf spelend lid zijn mag worden verdeeld.
  • Spelers die minder dan tien (10) wedstrijden per seizoen kunnen spelen als gevolg van bijvoorbeeld ploegendienst, ziektes of langdurige blessures en spelers die in principe alleen willen trainen kunnen een verzoek indienen bij de secretaris voor korting op de contributie van 50%.

  Toegekende kortingen worden in principe achteraf, aan het einde van het voetbalseizoen, verrekend.

  Contributie achterstand

  In het geval een (spelend) lid een achterstand heeft in het betalen van de contributie zal worden gezocht naar een passende oplossing. Is op 31 december van het lopende seizoen minder dan de helft van de contributie betaald, dan houdt het bestuur zich het recht voor om de spelerspas van het desbetreffende lid in te nemen, waardoor hij/zij geen wedstrijden meer mag spelen.

  Keepershandschoenen

  Keepershandschoenen worden door V.V. O.N.I. eenmaal per seizoen verstrekt. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u zich melden bij de leider van het team. 

  Gele en rode kaarten

  Gele en rode kaarten die leiden tot schorsingen worden doorbelast aan de desbetreffende speler.

  Deze regeling geldt voor de gehele vereniging. Daarbij wordt opgemerkt dat in de B-categorie, waar alle jeugdteams en de lagere seniorenteams in spelen, gele kaarten niet worden genoteerd op het wedstrijdformulier. Voor de teams in de B-categorie zal dus alleen een directe rode kaart leiden tot een schorsing. In de A-categorie leidt de vijfde, zevende en negende gele kaart en alle daaropvolgende gele kaarten tot een schorsing.

  Vergoeding clubscheidsrechter

  Scheidsrechters die door v.v. ONI worden aangesteld krijgen de volgende vergoedingen:

  • Wedstrijden senioren:                                   € 20 per wedstrijd
  • Wedstrijden JO-19 en JO-17:                         € 15 per wedstrijd
  • Wedstrijden JO-15 en JO-13:                         5 consumptiemunten per wedstrijd
  • Wedstrijden JO-11, JO-09 en JO-07:              3 consumptiemunten per wedstrijd