• Fotoprotocol V.V. O.N.I.

  Voetbalvereniging O.N.I. (KNVB-relatienummer BBJG77M), gevestigd te 's Gravenmoer, hierna te noemen de “V.V. ONI”, hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op:

  • Website (www.vvoni.nl)
  • ClubTV (alleen te zien in de kantine)
  • Facebookpagina (https://www.facebook.com/onisgravenmoer).

  Fotoprotocol
  In dit protocol staan de rechten en plichten betreffende video en fotomateriaal van onze leden,
  vrijwilligers en alle andere betrokkenen:

  • Tijdens alle activiteiten door V.V. ONI georganiseerd op het eigen sportpark mogen/kunnen foto en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of bezoekers enkel voor eigen gebruik, met inachtneming van privacybelang van de betrokkenen;
  • Indien v.v. ONI opnames maakt voor publicatie, zal dit in opdracht van het bestuur zijn. De fotograaf in opdracht is zichtbaar aanwezig;
  • Opnames welke gemaakt zijn tijdens activiteiten, blijven eigendom van v.v. ONI en mogen niet zonder toestemming van het bestuur worden verspreid of verveelvoudigd;
  • Het is niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedruimtes;
  • Bij voorkeur worden foto’s van minimaal twee of meer kinderen gepubliceerd;
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in v.v. ONI gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding;
  • V.V. ONI draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website, ClubTV en Facebookpagina waar V.V. ONI eigenaar van is;
  • Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen om opnamen te publiceren, noch worden zij hierover apart ingelicht;
  • Ouders van jeugdleden en leden kunnen schriftelijk bij het bestuur bezwaar maken tegen publicatie van opnames, dit bezwaar kan ook schriftelijk weer worden herroepen.

  Gebruik website, ClubTV en Facebookpagina

  • De website, ClubTV en Facebookpagina hebben tot doel informatie te verstrekken en promotie te verzorgen over v.v. ONI. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en alle belangstellenden;
  • Binnen v.v. ONI bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam V.V.ONI dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan V.V.ONI;
  • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website, ClubTV en Facebookpagina, waarvan v.v. ONI eigenaar is, berust bij v.v. ONI. Het is niet toegestaan de inhoud van de website, ClubTV en Facebookpagina geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur;
  • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen de website, ClubTV en Facebookpagina.

  Sancties
  Als zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders en/of betrokkenen worden direct geïnformeerd.