• Gedragsregels

  Als v.v. ONI vinden we normen en waarden erg belangrijk! Daarom hebben we vanuit de jeugdcommissie een aantal korte, maar heldere gedragsregels opgesteld:

  • Doel wedstrijd: winnen, maar niet ten kosten van alles.
  • Houding: Zorg met elkaar voor een sportief verloop van de wedstrijd; Toon respect voor elkaar.
  • Sieraden: af of afplakken.
  • Als speler, jeugdleider en zelfs als ouder heb je een voorbeeldfunctie word je gezien als vertegenwoordiger van de club.
  • Als speler, jeugdleider en als ouder vragen we je in te grijpen bij onsportief gedrag of als iemand zich niet aan onze normen en waarden houden.
  • Wij willen ouders vragen om achter de omheining (als dat kan) te gaan staan, zeker niet in de dug-out te gaan zitten.
  • Wij vragen de jeugdleiders om niet te roken rondom de velden. 

  Op het moment dat er binnen een team problemen zijn tussen een speler en (één van de) jeugdleiders, van wat voor aard dan ook, worden de volgende regels gehanteerd:

  • De jeugdleiders nemen de speler apart en bepraten de situatie. De speler wordt gevraagd zich aan de gestelde regels te houden.
  • Bij een eerste herhaling nemen de jeugdleiders de speler nogmaals apart om de situatie te bepraten. De jeugdcommissie wordt ingelicht over de situatie.
  • Bij een tweede herhaling nemen de jeugdleiders contact op met de ouders. De jeugdcommissie wordt ingelicht over de situatie.
  • Bij een derde herhaling neemt de jeugdcommissie, in overleg met de jeugdleiders, contact op met de ouders
  • Als laatste stap kan het bestuur worden gevraagd contact op te nemen met de ouders.
  • Hierna volgt royement van de desbetreffende speler.

  Als de situatie met de jeugdcommissie is doorgesproken en gezamenlijk met de jeugdleiders tot overeenkomst is gekomen over de handelswijze, zal de Jeugdcommissie te allen tijde de jeugdleiders steunen. Als er tijdens wedstrijden of trainingen zich een situatie voordoet waardoor een speler “door het lint” gaat of dreigt het sportpark te verlaten, worden de volgende regels gehanteerd:

  • Gebruik nooit fysiek geweld als leider/trainer. Zet de desbetreffende speler apart tot deze weer voor rede vatbaar is. Zorg wel dat je als leider/speler zicht houdt op de speler.
  • Laat de speler weer deelnemen aan de wedstrijd/training als hij dat op een normale manier kan doen.
  • Laat de speler nooit zelfstandig, zonder medeweten van de ouders, het sportpark verlaten.