• Kantinereglementen

  Openingstijden:

  • dinsdagavond van 19:00 uur tot 23:00 uur
  • donderdagavond van 19:00 uur tot 24:00 uur
  • zaterdag van 08:30 uur tot 20:00 uur

  HUIS- EN GEDRAGSREGELS OVER ALCOHOL IN DE KANTINE

  1. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

  2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine, of elders op het terrein van de vereniging

  3. Het is niet toegestaan om in de kantine te roken.

  4. Het is niet toegestaan tijdens officiële wedstrijden alcohol te nuttigen anders dan binnen het aangewezen gebied, zijnde het terras, en dan alleen in plastic glazen. Volgens KNVB regels is glas verboden op straffe van zware boetes.

  5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • personen onder de leeftijd van 18 jaar
  • jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

  6. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

  7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in onze kantine niet toegestaan.

  8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die relatief goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

  9. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.