• Als letterlijk en figuurlijk lichtpuntje in deze vervelende crisis, organiseert V.V. ONI voor de jeugdspelers een avondtoernooi met ledverlichting op vrijdagavond 5 maart 2021.
   
  Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee; vanwege de aantallen is slechts één introducé per jeugdlid mogelijk.
   
  Afhankelijk van de COVID19-maatregelen die dan gelden, zal het eindtijdstip bepaald worden.
   
  We zien de inschrijvingen graag tegemoet! In verband met de organisatie graag een eventueel vriendje/vriendinnetje ook mee aanmelden met vermelding van naam en leeftijd.