• Vrienden van ONI

  Wat in het verleden is gestart als "Club van 100" is nu gewijzigd in "Vrienden van O.N.I.".

  Op initiatief van een aantal vrijwilligers is er een (her)start gemaakt met "Vrienden van O.N.I." waarbij een jaarlijkse sponsoring van €50,- de contributie is. De opbrengsten van deze sponsoring komt ten goede aan de gehele vereniging. Bent u nog geen deelnemer als "Vrienden van O.N.I."neem dan contact op met de sponsorcommissie. 

  Onderstaand de deelnemers aan "Vrienden van ONI":

  Jan Chantrel
  Gert-Arie van Dalen
  Peter Dekkers
  Thom Diepstraten
  Nuwan van Dongen
  Dré Donks
  Cees Geerts
  Matthys Heijblom
  Jeroen van den Hoven
  Ad Lodewikus
  Jacques Maas
  Niels Maas
  Medisan
  Dik Nederveen
  Kevin Nederveen
  Arie Nieuwenhuizen
  Johan Nieuwenhuizen
  Sjaco Pruijssers
  Peter van Raamsdonk
  RefreshID B.V.
  Vincent de Roon
  Chiel Rosenbrand
  Wim Rutters
  Stephan Slippens
  Jolanda Smans
  Wout Timmermans Gzn
  Sjef Verboven
  TB Loonbedrijf R. Versteeg
  Rob Maas
  Jessica Dekkers
  Joost van Zelst

  VV ONI is blij met deze gulle gevers en dankt hen hartelijk voor hun financiële bijdrage!